TSO, continurooster en Kinderopvang


Sinds de coronacrisis houden alle IJsselrijkscholen vanaf maart 2020 tot aan de kerstvakantie het continurooster aan. Dat betekent voor onze school dat de schooltijden  er als volgt uitzien:

maandagmorgen:           08.30 – 12.15 uur  maandagmiddag:     12:45 – 14.30 uur

dinsdagmorgen:              08.30 – 12.15 uur  dinsdagmiddag:         12.45 – 14.30 uur

woensdagmorgen:         08.30 – 12.30 uur

donderdagmorgen:        08.30 – 12.15 uur  donderdagmiddag:   12.45 – 14.30 uur

vrijdagmorgen: 08.30 – 12.30 uur

De middagpauze wordt in twee delen gehouden.

In de periode van september tot oktober 2020 houden we onder alle basisscholen van Wapenveld een ouderraadpleging over het continurooster. Op basis daarvan bepalen we of we na de kerstvakantie weer terug gaan naar het oorspronkelijke rooster van vóór de coronacrisis, of dat we het huidige continurooster voortzetten. De Medezeggenschapsraad speelt hierin een belangrijke rol ten aanzien van de procedure en de instemming.

Voor de TSO-medewerkers was het dit jaar natuurlijk ook een heel bijzonder jaar. In één klap was er vanaf 1 maart geen TSO meer nodig. Het is erg fijn dat we dit schooljaar tijdens de middagpauze ook weer onze TSO-ers kunnen inzetten. Er is wel een verschil met vorig schooljaar; elke groep eet samen met de leerkracht, daarna gaat de groep een half uur naar buiten onder toezicht van de TSO-ers.

Kinderopvang bieden we op onze school niet zelf. We verwijzen daarvoor naar kinderopvang KOM.